تغییرات پیش فرض دکمه محصولات خارجی ووکامرس چگونه است؟

در این بخش از آموزش های ووکامرس با تغییرات پیش فرض دکمه محصولات خارجی ووکامرس در خدمت شما هستیم. در حال حاضر تنظیماتی برای محصولات خارجی ووکامرس با تغییر متن دکمه وجود دارد. هنگامی که محصولات را ویرایش می کنید، می توانید متن دکمه (Button text) را فشار دهید و آن را ایجاد کنید، بعد از آن لینک محصول را وارد نمایید.

تغییرات پیش فرض دکمه محصولات خارجی ووکامرس چگونه است؟

این دکمه را به جای استفاده از متن وارد شده در صفحه محصول خود تنظیم کنید:

تغییرات پیش فرض دکمه محصولات خارجی ووکامرس چگونه است؟

این دکمه نیز در صفحه فروشگاه و صفحات دسته تنظیم شود.
اگر شما متن دکمه (Button text) را به صورت دستی اینجا تنظیم نکنید، به طور پیش فرض متن “Buy product ”  به جای آن استفاده می شود.

تغییرات پیش فرض دکمه محصولات خارجی ووکامرس چگونه است؟

تغییر پیش فرض متن دکمه (Button text)

بنابراین اگر می خواهید متن پیش فرض را به جای آن تغییر دهید، در این صورت لازم نیست هر متن دکمه (Button text) را با ایجاد محصولات خارجی تغییر دهید. یک فیلتر واقعا مفید در محل است که ما در اینجا می توانیم برای تغییر این متن استفاده کنیم.

woocommerce_product_single_add_to_cart_text filter به ما اجازه فیلتر و اضافه به متن دکمه (Button text) سبد خرید برای محصولات مان را می دهد، که در هر دو حلقه بایگانی و در صفحه محصول استفاده می شود.
با این حال، ما نمی توانیم  فقط  چشم بسته این دکمه را تغییر دهیم:

 

در حال حاضر این قطعه چند ترفند خوب به ما باد می دهد
۱. اگر محصول یک محصول خارجی است، متن پیش فرض در حال حاضر “Buy at Amazon” به جای ” Buy product ” است.
 ۲. محصولات دیگر با متن دکمه (Button text) پیشفرض خودشان استفاده خواهند شد.
 ۳. از آنجا که ما چک کنیم اگر متن دکمه (Button text) قبل از استفاده از حالت پیش فرض تنظیم شده، شما می توانید هنوز هم دستی متن دکمه (Button text) را برای برخی از محصولات دلخواه تنظیم کنید.

در حال حاضر رفتار پیش فرض برای (Button text) محصولات خارجی WooCommerce  تغییر کرده است اما هنوز هم می توانید تنظیمات را تغییر داده و به حالت اول بازگردانید.

فهرست